U heeft besloten de BV op te heffen. Met andere woorden, u bent voornemens de onderneming te staken.  Zoals in voorgaand artikel (refereer naar Artikel 1), kunnen er een aantal gevallen van toepassing zijn. De BV is al geruime tijd inactief of slapend. De BV kan ook net opgericht zijn maar door veranderende omstandigheden is het niet meer opportuun om een BV aan te houden. Soms komt het voor dat de BV geen passende rechtsvorm is voor uw onderneming. Wellicht is de eenmanszaak of een andere vorm een betere match. 

Nogmaals, een besloten vennootschap aanhouden vergt veel tijd van de ondernemer en de administratie kan behoorlijk in de papieren lopen. Als u het uitbesteedt dan kost ook nog eens geld. Afhankelijk van de situatie waarin een BV zit, van volledig leeg tot onlangs nog actief, zijn er een aantal mogelijkheden voor het opheffen van een besloten vennootschap. Natuurlijk is elke situatie anders. De volgende beschreven scenario’s zijn derhalve generiek. Het kan zijn dat jouw situatie er geheel anders uit ziet. Sommige gevallen zijn variaties op de hieronder beschreven scenario’s.

De drie scenario’s bestrijken alle type BV’s die er zijn, van spaar BV’s tot Holding BV’s om een paar te noemen. De 3 scenario’s of smaken waarop een BV beëindigd wordt, zijn als volgt. 

Turboliquidatie

De naam suggereert al dat deze vorm van een BV opheffen, een versnelde versie is. Dit klinkt vaak als muziek in de oren voor meeste ondernemers. Het opheffen kan binnen een periode van 2 tot 3 weken voltooid zijn. Hier hangen wel een aantal voorwaarden aan, natuurlijk. De turboliquidatie is geschikt voor BV’s die geen baten/bezittingen of schulden hebben. De balans staat qua passiva en activa op nul. Met baten of bezittingen wordt er bedoeld; geld op de bank, voorraden, machines en of inventaris die een waarde hebben. Schulden zijn vaak richting de belastingdienst, leveranciers of investeerders. De BV kan niet versneld opgeheven worden met baten. Het kan wel met schulden maar dat verdient een artikel (13) op zich.

Liquidatie

Dit is de reguliere versie. De liquidatie bestrijkt een periode van minimaal 2 maanden. De 2 maanden komt doordat er meer stappen bij komen kijken en een advertentie geplaatst moet worden. De 2 maanden is bedoeld om relaties, schuldeisers de tijd te geven om kennis te nemen van de ophanden zijnde liquidatie. De liquidatie is doorgaans veiliger dan de turboliquidatie. De liquidatie heeft een aantal voorwaarden die gelden. Als de BV zowel schulden en baten heeft op de balans. Bijkomend is dat de baten en of bezittingen groter (hoger) zijn dan de schulden. Het liquideren van de BV in dit geval gaat gepaard met het afwikkelen van zowel de bestaande activa en passiva. Het afwikkelen wordt ook wel ‘vereffenen’ genoemd. Het klinkt gelijk als een berg aan activiteiten, daarom doen wij het voor u. 

Faillissement

Bij een liquidatie zijn de baten hoger dan de schulden, in het geval van faillissement zijn de schulden (passiva) hoger dan de baten (activa). Als u schulden heeft bij verschillende schuldeisers kan de rechtbank u failliet verklaren. Als dit gebeurt, mag u zelf niet meer beslissen over uw geld en uw bezittingen. De rechter benoemt daarvoor een curator. De curator probeert met uw inkomsten en de verkoop van uw bezittingen uw schulden af te lossen. Een faillissement zelf aanvragen is mogelijk als u maar één schuldeiser heeft. Zijn het er meer dan twee dan is het mogelijk dat de schuldeisers faillissement aanvragen. Alleen de rechter kan uw BV failliet verklaren. Een faillissement kan voorkomen worden als u er snel bij bent en in gesprek blijft met uw schuldeisers. Transparantie is altijd een goede strategie.